Els clubs i entitats esportives són entitats jurídiques amb obligacions i responsabilitats que han d’estar adequadament regulades per evitar problemes amb institucions (administracions públiques i privades) i persones relacionades amb l’activitat diària del club (entrenadors, jugadors, pares / mares / tutors, patrocinadors, etc.). Els gestors de clubs / entitats són persones amb gran vocació de servei encarregades de múltiples funcions, i que sovint no disposen dels mitjans o capacitació necessària per poder fer realitzar una gestió adequada dels aspectes legals. Per això oferim aquest servei orientat a regular els aspectes més bàsics i freqüents, així com posar-nos a disposició del clubs / entitats per a temes de major complexitat.

   servicios_imagen_asesoramiento_legal

  • REGULACIÓ DE CONTRACTES: La normativa vigent obliga a entitats i clubs esportius a tenir regularitzats els entrenadors i tècnics. Hi ha diferents formes de realitzar, però no fer-ho preveu el risc d’inspeccions i sancions, un adequat assessorament ajuda a estar dins de la legalitat amb el menor cost possible (en molts casos sense cost afegit). Hi ha un altre tipus de relacions que els clubs / entitats han de regular amb contractes, encara que sigui de manera senzilla, alguns exemples podrien ser: patrocinis, proveïdors estables de material, gestió d’instal·lacions, mitjans de comunicació, acords amb altres clubs, etc.
  • ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL ESPORTIVA: L’esport com qualsevol altra activitat està cenyida a que puguin succeir imprevistos susceptibles de ser coberts per assegurances de responsabilitat civil per a cada cas. A més d’aquesta lògica, hi ha normatives i legislacions que obliguen a la contractació de determinades assegurances, nosaltres oferim els 4 tipus d’assegurances més freqüents en l’àmbit esportiu: ARC per Entitats/Clubs, ARC per Tècnics, SRC per Excursions y ARC per Esdeveniments.
  •  AUTORITZACIONS I NORMATIVES : El dia a dia de clubs / entitats esportives ( especialment quan hi ha menors d’edat ) comprèn un gran ventall de situacions que en alguns casos convé acotar, ja sigui per motius de seguretat / responsabilitat o per motius d’organització i disciplina interna . Per això convé disposar de les autoritzacions o reglamentacions internes adequades a les necessitats de cada club / entitat . Alguns exemples podrien ser documents com : Full d’Inscripció, autorització desplaçaments, dades mèdiques jugadors, regular l’ús de la imatge amb menors, normativa de règim intern del club, codi ètic, etc .
  • LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES : La gran quantitat de persones que formen un club / entitat i el creixent ús de les noves tecnologies ens porta a realitzar un ús intens de comunicacions per correu electrònic, pàgines web o blocs, etc. L’ús de les adreces de correu electrònic així com altres dades de contacte, de les persones amb les que ens relacionem en el dia a dia ( jugadors , entrenadors , pares , socis , aficionats , etc . ) Està regulat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, que clubs / entitats han de complir per no estar exposats a sancions importants. És un procés senzill que a més de donar la tranquil·litat de complir amb la normativa vigent, amb freqüència és percebut com un element positiu en la imatge que projectem davant de tercers .

Aquests són alguns dels aspectes més comuns a tenir en compte, hi ha moltes altres situacions que han de ser adequadament regulades per complir les normes i lleis vigents en primer lloc, i aconseguir una organització interna òptima que contribueixi a la consecució dels objectius fixats com a club / entitat. Comptem amb un equip de persones qualificades (advocat especialista, un tècnic especialitzat en protecció dades, titulat en gestió de societats i entitats esportives, etc. ) Per donar resposta a tot tipus de situacions legals , i rebre un adequat assessorament adaptat a cada context. Contemplem l’existència d’un expedient propi per a cada club / entitat que permeti la revisió i actualització de la documentació tractat pel nostre equip, que a la vegada serveixi de còpia de seguretat permanent.

consultoria@integralsportpro.com

versión-castellano