La realització de calendaris personalitzats permet al club acostar als teus socis i a les seves famílies d’una forma directa ja que ells són els protagonistes. A més, que millor manera de rebre l’any amb un calendari personalitzat, útil i divertit.

La campanya de realització de calendaris és de setembre a desembre per poder gestionar i realitzar el procés de producció abans de la finalització de l’any natural per així poder utilitzar el calendari des de principis d’any, i a la vegada en molts casos pot ser un regal per a dates assenyalades com el Nadal.

En aquest servei hi ha dos procediments possibles:

– 1. Realització del reportatge fotogràfic + muntatge i disseny del calendari + distribució directa al club.

– 2. Lliurament de les fotografies * a ISP + muntatge i disseny del calendari + distribució directa al club.

9

En el cas d’escollir procediment 1: Si el Club decideix que Integral Sport Pro realitzi les fotografies es concretarà un o dos dies de presa de fotografies segons el nombre de jugadors / es. El dia de la sessió fotogràfica han d’assistir tots els jugadors / es, entrenadors / es i equip directiu (si es requerís) ja que si s’absenta algú s’haurà de fer la fotografia i enviar-la al nostre equip el més aviat possible. El Client decidirà si els jugadors han de sortir equipats específicament o amb algun criteri concret (roba esportiva, vestits de curt, etc.). L’edició d’imatges no contempla la superposició de roba excepte a petició expressa (es valoraria el cost addicional).

Si el club disposa de molts equips es concretaran diferents hores i / o dies per citar a tots / es els / les jugadors / es ordenadament per equips, per demanar-los la informació requerida.

Tot i això si es demana que estiguin una mica abans ja que les sessions fotogràfiques poden variar fàcilment. Es prega puntualitat per evitar col·lapses i mantenir un ordre lògic.

En el cas d’escollir procediment 2: El club ha de lliurar les fotografies amb almenys 15 dies d’antelació per poder gestionar, dissenyar i produir el calendari.

– Preferentment format JPG o JPEG (poden servir també format RAW, PNG i TIFF)

– La resolució de captació desitjada és 4288 x 2848 píxels, i no s’hauria de treballar en una resolució de captació inferior a 2144 x 1424 píxels. Fotografies amb una resolució menor poden no ser vàlides per al procés de producció i disseny.

– Les fotografies han de realitzar-se sobre un fons llis, pla i d’un únic color (no s’ha de realitzar sobre fons negre). Es recomana realitzar-ho sobre fons blanc o color molt clar evitant que el color de la samarreta o roba coincideixin amb el del fons. És important assegurar-se aquest punt per a poder realitzar una edició òptima de les fotografies que permeti aplicar un fons diferent, dinàmic i divertit.

– S’ha d’evitar fer les fotografies amb telèfons mòbils ja que sovint la qualitat no és l’adequada.

– Un cop realitzades les fotografies i decidit el material gràfic a utilitzar, s’ha de facilitar la informació exacta que s’ha d’incloure a cada pàgina del calendari (Exemple: Nom i Cognoms del jugador, Temporada, etc.)

En ambdós procediments poden existir dos tipus de disposició de pàgines segons:

– Si s’escull realitzar calendari de club: es disposaran les fotografies d’equip per les pàgines, és a dir les fotografies seran d’equips i no hauran fotografies individuals. Ex club amb 12 equips una fotografia de cada equip a cada pàgina.

– Si s’escull realitzar calendari d’equip: es disposaran les fotografies de cada jugador / ao jugadors en les 12 pàgines tenint en compte que la 13 serà la fotografia de l’equip complet.

– Consultar altres disposicions possibles.

DGV-0301725


versión-castellano