L’esport com qualsevol altra activitat està exposada a que puguin succeir imprevistos susceptibles de ser coberts per assegurances de responsabilitat civil per a cada cas. A més d’aquesta lògica, hi ha normatives i legislacions que obliguen a la contractació de determinats assegurances de responsabilitat civil per a les diferents causístiques que els passem a detallar:

 

Seguros

  •  ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER CLUBS O ENTITATS ESPORTIVES: La legislació actual  (Ley 1/2000) regula l’obligatorietat de tenir una assegurança de responsabilitat civil per part de clubs, entitats esportives, etc. Aquesta assegurança cobreix les contingències que puguin ocórrer dins del codi civil, esdevenint un paraigua protector de primer impacte sobre sinistres i imprevistos als quals difícilment puguin estar preparats clubs o entitats esportives. sol·licitar pressupost a:  http://integralsportpro.com/wp/seguro-rc-para-clubs-o-entidades-deportivas/
  •  ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A TÈCNICS: La tasca dels tècnics en l’esport més de la seva importància per la recerca del rendiment dels equips, tenen una gran responsabilitat al capdavant d’equips humans. La legislació actual de professions esportives (Ley  3/2008) regula l’obligatorietat d’una assegurança de responsabilitat civil per a tècnics i altres professions esportives que els protegeixi davant circumstàncies que cauen sobre la seva responsabilitat. Sol·licitar pressupost a:  http://integralsportpro.com/wp/seguro-rc-para-tecnicos/ 
  • ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER EXCURSIONS: Les excursions o sortides organitzades en grup comporten una sèrie d’elements fora de l’àmbit normal i és molt recomanable contractar una assegurança de responsabilitat civil o d’accidents (segons el cas) per estar coberts davant de qualsevol contingència. Sol · licitar pressupost ahttp://integralsportpro.com/wp/seguro-rc-para-excursiones/
  •  ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS: La celebració de múltiples esdeveniments dins de l’àmbit esportiu i la varietat dels mateixos, obliga a tenir una previsió de contingències per tenir una capacitat de resposta davant de sinistres i imprevistos. Sol · licitar pressupost a http://integralsportpro.com/wp/seguro-rc-para-eventos/

versión-castellano